Luennoitsijaesittelyt

Hetti Kirves, ensihoitolääkäri, HUS (HYKS Akuutti  ja  HUS Hyvinkään sairaanhoitoalue)

hetti-kirves

Ensihoitolääkäri vuodesta 2004, ensihoidon vastuulääkärinä Hyvinkään sairaanhoitoalueella, tällä hetkellä virkavapaalla ja ensihoitolääkärinä HYKS Akuutissa Helsingissä kevään 2017. Luento aiheesta TECC – Tactical Emergency Casualty Care.

”Ensihoidossa on tunnistettava tavallisesta poikkeavat tilanteet. On kyettävä toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla, samalla tilanteeseen liittyviä riskejä halliten.  Hoitotoimet on mitoitettava oikein;  tehdään oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. TECC yhdistää taktisen ajattelun ja hätätilapotilaan hoidon tavalla, joka todennäköisesti pelastaa henkiä yllättävissä tilanteissa.”

 

Markus Lyyra, ylilääkäri, ensihoidon vastuulääkäri (HUS Porvoon sha)

markus

Olen työskennellyt anestesiologialla, ensihoidossa ja akuuttilääketieteessä vuodesta 2009 lähtien. Tällä hetkellä toimin HUS Porvoon sairaalan akuuttilääketieteen ylilääkärinä vastuualueinani ensihoito, päivystys sekä tehostettu valvonta. FinnHEMS 10-lääkärihelikopterissa toimin päätoimisena vv. 2012-2016 ja päivystän kopterissa edelleen.

”Traumapotilaista puhun siksi, että vaikka niitä tilanteita tulee yksittäiselle ensihoitajalle varsin harvoin eteen, täytyy toiminnan silti olla vakioitua ja nopeaa – työturvallisuutta unohtamatta.”

 

Simo Ekman, lääkintäesimies (Keski-Uudenmaan pelastuslaitos), puheenjohtaja (Suomen Ensihoidon Kenttäjohtajat ry)

simo-ekman

Olen toiminut ensihoitopalvelun tehtävissä vuodesta 1996, lääkintäesimiehenä 2008 alkaen. Lisäksi olen työskennellyt sivutoimisesti ensihoidon opettajana Arcadassa vuodesta 2003 lähtien.

”Aihe, josta olen HEMS-opintopäivillä puhumassa yhteistyössä muutaman muun henkilön kanssa, on tiimityö moniviranomaistehtävässä. Tämä on erittäin tärkeä aihe, sillä tiimityöstä on nyt puhuttu enemmän yksittäisen potilaan hoitoryhmän osalta. Samat haasteet nousevat esiin myös moniviranomaistehtävissä, kuten liikenneonnettomuus, rakennuspalo tai väkivallanteko. Hyvin toimivalla tiimityöllä, näihin haasteisiin pyritään vastaamaan ja parantamaan toimintaa haasteellisissa ja moniulotteisissa moniviranomaistehtävissä.”

 

Daniel Davis, advanced paramedic (London Ambulance Service)

dan-davis

Dan luennoi HEMS-opintopäivillä molempina päivinä, aiheinaan CRM sekä Advanced paramedic -toiminta Lontoossa. Danin toimintaan ovat saarivaltion asukkaat päässeet tutustumaan myös BBC:n dokumenttisarjassa ”Ambulance”.

”Having joined the London Ambulance Service in 2004 via one of the original University Degree routes I qualified as a Paramedic in 2007. I gained experience working predominantly in Central and East London on Ambulances and Rapid Response vehicles before joining the Motorcycle Response Unit in Central London, with the challenges of an ever changing and very diverse patient group. I have had secondments with London’s Air Ambulance Physician Response Unit – attending Medical Emergencies with the aim of treating and leaving patients in the community, and later as a HEMS Flight Paramedic, which I still continue to do today. I became one of the first Advanced Paramedic Practitioners with London Ambulance Service in 2014, and continue to challenge myself and develop the role of the Paramedic in London treating some of the most complex and critically sick and injured patients on a daily basis.”

 

Atte Jokinen, lentokapteeni, liikennelentäjä (Finnair)

atte-jokinen

Aloitin palomies-sairaankuljettajana Vantaalla 1995-1998 jonka jälkeen jatkoin Lentoavustajana 1998-2002. Liikennelentäjänä  olen työskennellyt Finnairilla eri konetyypeissä vuodesta 2002 lähtien. Tällä hetkellä toimin Airbus-kapteenina. Aloitin Finnairin CRM- ja turvakouluttajana vuonna 2007. Ohessa olen pitänyt myös CRM-koulutuksia muiden muassa lääkärihelikopterien henkilökunnille.

”Puhun koulutuspäivillä tiimityöskentelystä ja sen merkityksestä turvallisuuskriittisillä aloilla. Turvallisuuskriittinen näkökulma tiimityöskentelyyn on syntynyt ilmailun parissa. Nykyään terveydenhuoltoon on omaksuttu samoja käytäntöjä ja toimintatapoja. Turvallisuuskriittinen näkökulma tähtää vahinkojen minimointiin ja ei-toivottujen tilanteiden ennaltaehkäisyyn. Kun yhden ihmisen tekemä inhimillinen virhe vaikuttaa suoraan tiiminjäsenten, potilaan tai matkustajien turvallisuuteen on tärkeää että jokainen tiiminjäsen ymmärtää oman rooliinsa merkityksen osana suurempaa turvallisuusketjua.”

 

Susanne Ångerman, ensihoidon vastuulääkäri (HYKS Akuutti, Lääkärihelikopteri FinnHEMS 10)

suski-angerman-haasmaa

When people ask ”What do You do?” Answer: ”Whatever it takes”.

 

Sami Länkimäki, ensihoidon ylilääkäri (EPSHP)

sami-lankimaki

Olen kiertänyt Suomea ensihoitolääkärin tehtävissä eri puolilla. Kokemusta lääkärihelikoptereista on esim. Ilmarista, FinnHEMS10:sta ja FinnHEMS30:sta. Olen virkavapaalla HUS Jorvin alueen vastuulääkärin tehvävistä ja toimin tällä hetkellä EPSHP:n ensihoidon ylilääkärinä. Aloittelin lisäksi juuri pilottiprojektina ensihoitolääkäripäivystyksen Etelä-Pohjanmaan alueella.

”The need to understand what influences decisions about patient care and areas of potential risk has been identified as a priority
for future research in prehospital urgent and emergency care. A paramedic must keep a cool head and maintain authority amongst the team members in situations where a mistake can mean the difference between life and death.”